تولید عمق دهنده های رنگ (مورد مصرف در تکمیل پارچه چادر مشکی)
یکی از مشکلات موجود در الیاف مصنوعی و به ویژه الیاف پلی استر، پایین بودن عمق رنگ حاصل از رنگرزی در مقایسه با الیاف طبیعی است. برای مثال، رنگرزی پارچه پلی استر با رنگ مشکی حتی با استفاده از مقدار رنگزای زیاد منجر به ایجاد رنگ مشکی تیره نمی شود و حتی افزایش مقدار رنگزا منجر به برنزه شدن و ثبات سایشی پایین می شود. زمانی که پارچه خیس می شود و عمق رنگ پارچه افزایش می یابد، می توان پارچه را با موادی که دارای ضریب شکست پایین هستند تکمیل کرد و عمق رنگ را افزایش داد. دلیل این امر کاهش انعکاس سطح توسط این عملیات است. پارچه پلی استر رنگرزی شده با رنگ دیسپرس عموما ظاهری براق و روشن دارد و افزایش غلظت رنگ به منظور افزایش عمق رنگی چاره ساز نمی باشد. کاهش عمق رنگ در الیاف پلی استر ناشی از دو عامل سطح مقطع و ضریب شکست است الف) سطح مقطع لیف پلی استر مدور است؛ لذا انعکاس نور منظم و روشنایی بیشتر می باشد به همین دلیل رنگ روشن تر به نظر می رسد. (ب) ضریب شکست لیف هر چه ضریب شکست بالاتر پلی استر نسبت به سایر الیاف بیشتر است لذا برای مشکی تر شدن رنگ باید ضریب شکست را کاهش داد. مواد مورد استفاده در خط تکمیل چادر مشکی از نوع ماده عمق دهنده وارداتی بوده و عمق رنگ خوبی روی پارچه ایجاد می کند. اما هدف، است . تولید این مواد در داخل کشور علاوه بر تقویت تولید و استفاده از پتانسیل های داخلی موجود، موجب صرفه جویی ارزی و زمانی نیز خواهد شد.
آینده

موسسه تحقیق و توسعه دانشمند

موسسه تحقیق و توسعه دانشمند به عنوان بازوی علمی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در جهت رفع نیاز های پژوهشی این نهاد و صنایع وابسته به آن فعالیت میکند. این فعالیت با کمک هسته های دانش بنیان و فناور صورت میگیرد و در تعریف دانشمند می توان از آن به عنوان حلقه وصل صنعت و محافل علمی همچون دانشگاه ها یاد کرد.

ارتباط با دانشمند

  • میدان آرژانتین- ابتدای بزرگراه آفریقا، ساختمان شماره ۱ بنیاد مستضعفان، طبقه۱۵ - موسسه دانشمند
  • تلفن: ۸۸۸۸۱۶۵۳ ۰۲۱ - ۸۸۸۸۱۶۳۷ ۰۲۱
  • فکس: ۸۸۶۷۲۰۲۱ ۰۲۱ 
  • info@daneshmandins.ir

مکان نمایی