بازیافت نفتالین از روغن Naphthalene Residue Oil) NRO)
بازیافت نفتالین از روغن Naphthalene Residue Oil) NRO)
نفتالین به صورت عمده از دو منبع قطران زغالسنگ و برش‌های نفتالین دار پتروشیمی قابل تولید می‌باشد. در شرکت پالایش قطران ذغالسنگ قطران پس از آب‌گیری و لجن‌گیری، به واحد تقطیر ارسال می‌شود و پس از جداسازی فاز سنگین، بخش روغنی آن (DWF) به واحد تقطیر روغن‌ها ارسال می‌شود. در فرایند تقطیر برش‌هایی شامل روغن نفتالین به دست می‌آید. این روغن به واحد تخلیص نفتالین ارسال می‌شود و نفتالین در دو گرید خالص(99.5%) و صنعتی (97%) به روش کریستالیزاسیون ذوبی استحصال می‌گردد. در این فرآیند یکی از محصولات جانبی باقیمانده روغن NRO می‌باشد، این روغن شامل درصد قابل توجهی نفتالین است که شرکت قطران ذغالسنگ به دنبال استحصال نفتالین موجود در این روغن می‌باشد.
پایان یافته

موسسه تحقیق و توسعه دانشمند

موسسه تحقیق و توسعه دانشمند به عنوان بازوی علمی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در جهت رفع نیاز های پژوهشی این نهاد و صنایع وابسته به آن فعالیت میکند. این فعالیت با کمک هسته های دانش بنیان و فناور صورت میگیرد و در تعریف دانشمند می توان از آن به عنوان حلقه وصل صنعت و محافل علمی همچون دانشگاه ها یاد کرد.

ارتباط با دانشمند

  • میدان آرژانتین- ابتدای بزرگراه آفریقا، ساختمان شماره ۱ بنیاد مستضعفان، طبقه۱۵ - موسسه دانشمند
  • تلفن: ۸۸۸۸۲۷۱۳ ۰۲۱ - ۸۸۸۸۳۹۱۳ ۰۲۱
  • فکس: ۸۸۶۷۸۳۴۹ ۰۲۱ 
  • info@daneshmandins.ir

مکان نمایی