ماموریت
 • کاهش نابرابری اجتماعی اقتصادی با تاکید بر نوآوری فراگیر
 • پاسخگویی به نیازهای فناورانه مجموعه بنیاد مستضعفان
 • ایجاد ارتباط موثر با مراکز تحقیقاتی ملی و بین المللی در جهت پاسخگویی به نیازهای دانشی مجموعه بنیاد
 • شناسایی و حمایت از شرکت های دانش بنیان و استارتآپ ها متناسب با اهداف و نیازهای مجموعه بنیاد

اهداف
 • کمک به کاهش نابرابری اجتماعی و اقتصادی با استفاده از نوآوری فراگیر
 • استفاده از ظرفیت های اقتصاد دانش بنیان در جهت کمک به کاهش محرومیت
 • ایجاد و تسهیل گری زیست بوم نوآوری فراگیر
 • گسترش دانش محوری در مجموعه بنیاد

چشم انداز
در افق 1404 بنیاد دانشمند نهادی است که به عنوان بازیگر اصلی نوآوری فراگیر در سطح ملی و بین المللی شناخته میشود و با باور به فرصت بودن طبقه پایین جامعه و تاکید بر حق زندگی شرافتمندانه برای همه، با رویکرد ایجاد و تسهیل گری زیست بوم نوآوری فراگیر، نقشی مهم در کاهش نابرابری اقتصادی-اجتماعی را برعهده دارد.

موسسه تحقیق و توسعه دانشمند

موسسه تحقیق و توسعه دانشمند به عنوان بازوی علمی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در جهت رفع نیاز های پژوهشی این نهاد و صنایع وابسته به آن فعالیت میکند. این فعالیت با کمک هسته های دانش بنیان و فناور صورت میگیرد و در تعریف دانشمند می توان از آن به عنوان حلقه وصل صنعت و محافل علمی همچون دانشگاه ها یاد کرد.

ارتباط با دانشمند

 • میدان آرژانتین- ابتدای بزرگراه آفریقا، ساختمان شماره ۱ بنیاد مستضعفان، طبقه۱۵ - موسسه دانشمند
 • تلفن: ۸۸۸۸۲۷۱۳ ۰۲۱ - ۸۸۸۸۳۹۱۳ ۰۲۱
 • فکس: ۸۸۶۷۸۳۴۹ ۰۲۱ 
 • info@daneshmandins.ir

مکان نمایی